در همکاری با من نوع متفاوتی از شراکت را تجربه خواهید کرد

18

سازمان


سابقه همکاری با شرکت‌های خصوصی، نهادهای حاکمیتی و مؤسسات مردم‌نهاد
228

ماه


سابقه کار حرفه‌ای
13

تألیف


مقاله، رساله، تحلیل، گزارش و غیره
19

پروژه


قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، پروژه‌ها و مشارکت‌ها


Buy now